Apel z okazji uchwalenia Konsytucji 3 Maja 2022 kl. 4-8

Żywa lekcja historii poprowadzona przez uczniów klasy VIIA oraz w roli konferansjera p. Sergiusz Gołembiewski (nauczyciel historii)