Płatności

Obiady

Wpłaty za obiady należy dokonać w terminie podanym na naszej stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły

Obiady będą dostarczane z Firmy Alinex - prowadzącej restauracje SEVILLA
Należności (oraz zaległości) prosimy wpłacać na konto:
Bank Spółdzielczy w Białymstoku nr 35 8060 0004 0081 0191 2000 0010

Na tablicy ogłoszeń pod koniec każdego miesiąca będą wywieszone  kwoty do zapłaty. Indywidualne rozliczenia obiadów - dane w sekretariacie.

Czesne

Zarząd Białostockiego Towarzystwa Oświatowego z uwagi na rosnące koszty utrzymania podjął uchwałę w sprawie podwyższenia czesnego.
Czesne wzrośnie od 01 maja 2023r.

Czesne będzie wynosiło:
830,00 zł –  za jedno dziecko
1.590,00zł – za dwoje dzieci (2 x 795)
2.155,00zł – za troje dzieci (565+2 x 795)
2.156,00zł – za czworo dzieci, za  kolejne dziecko + 1,00zł

Czesne roczne wpłacane jest w 12 ratach do 05 każdego miesiąca na konto Białostockiego Towarzystwa Oświatowego:

nr konta 46 8060 0004 0080 3571 2000 0010