Apel SKO„Egzamin z Lokatką…”


Apel odbył się 29 maja 2014r. obejrzało go 7 klas „0” – III, jego celem było zakończenie i podsumowanie tegorocznej akcji SKO w szkole. Podczas spotkania przedstawiliśmy część artystyczną przygotowaną przez zerówiaczki z Lokatką (tym razem szkolnym opiekunem  SKO w roli głównej) nawiązującą do egzaminowania członków SKO z wiedzy, którą zgromadzili po tegorocznych lekcjach SKO, ogłosiliśmy wyniki konkursu w naszej szkole, rozdaliśmy dyplomy i nagrody w organizowanych przez nas konkursach SKO. Oczywiście zachęciliśmy wszystkich do dołączenia do konkursu w następnym roku szkolnym!

EFEKTY TEGOROCZNEJ AKCJI W NASZEJ SZKOLE:
41.268,92 PLN oszczędności! - FANTASTYCZNY WYNIK!!! DZIĘKUJEMY!!!

    41 członków SKO z założonymi kontami!
    3 Apele SKO!
    25 konkursów i lekcji SKO!
    15 akcji charytatywnych!
    5 akcji proekologicznych!
    14 akcji prozdrowotnych!

Serdecznie dziękuję tym, którzy przyczynili się do tak wspaniałych efektów finansowych oraz "akcjowych", tym, którzy brali udział w konkursach i lekcjach SKO, opiekunom klas i osobom wspierającym:) ! To duży sukces, za który należy się głośne i ciepłe DZIĘKUJĘ!

Szkolny Opiekun SKO Lucyna Kloza