Plan pracy SKO w roku szkolnym 2013/2014

Opracowała: Lucyna Kloza

Plan pracy SKO – Szkolnej Kasy Oszczędności

 SSP nr 3 BTO w Białymstoku

 w roku szkolnym 2013/2014

 

Projekt adresowany jest do dzieci z klas I – III oraz dwóch oddziałów zerówki ZSS nr 3 BTO. Szczególnie zaangażowane w pracę będą dzieci, których rodzice założyły im konta w Banku PKO BP, ale w akcjach edukacyjnych, konkursowych oraz proekologicznych i prospołecznych będą brały udział wszystkie dzieci.

 Głównym celem projektu jest edukacja finansowa dzieci w zakresie oszczędzania. Ponadto dbanie o planowanie swojej przyszłość, uwrażliwianie dzieci na potrzeby społeczeństwa oraz naszej planety.

 Założenia:

 1.       Propagowanie zasad i organizacji działalności SKO w szkole wśród nauczycieli, rodziców i uczniów.

 2.       Założenie konta SKO szkoły oraz dzieci w Banku PKO BP.

 3.       Przyjęcie nowych członków SKO.

 4.       Organizacja Apeli SKO w szkole.

 5.       Systematyczne organizowanie zróżnicowanych konkursów SKO w szkole.

 6.       Współpraca z bankiem PKO BP w Białymstoku – oddział na ul. Rynek Kościuszki – wycieczki klasowe.

 7.       Wykonanie i aktualizacja gazetki SKO w szkolnej gazetce „Nasza Trójka”.

 8.       Prezentowanie najciekawszych wydarzeń i wiadomości na tablicy ogłoszeń w szkole.

 9.       Wyłonienie i przeszkolenie klasowych skarbników SKO.

 10.    Prace na rzecz środowiska lokalnego – prace porządkowe wokół szkoły oraz na terenie Białegostoku, zbiórka surowców wtórnych – makulatury, zakrętek i baterii oraz zużytego sprzętu elektronicznego, zbiórka darów oraz pieniędzy dla osób potrzebujących, branie udziału w wielu akcjach charytatywnych.

 11.    Organizacja świątecznego Jarmarku Bożonarodzeniowego i Wielkanocnego.

 12.    Prowadzenie kroniki SKO – Lucyna Kloza.

 13.    Systematyczne prowadzenie dokumentacji.

 14.    Systematyczne oszczędzanie i dokonywanie wpłat na konto w PKO BP.

 15.    Udział w konkursie „Dziś oszczędzam w SKO – jutro w PKO”

 16.    Przybliżanie pojęć ekonomicznych. Quiz wiedzy ekonomicznej.

 17.    Różne formy propagujące oszczędzanie:

  pogadanki

  rozprowadzanie materiałów reklamowych

 18.    Zakup nagród rzeczowych oraz dyplomów dla najlepiej  oszczędzających.

 19.    Podsumowanie pracy SKO

 

HARMONOGRAM SKO

Rok szkolny 2013/2014

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach planowanych przedsięwzięć

M-c

Termin

Przedsięwzięcie

Kto?

Osoba odp.

  Wrzesień 2013

 

 

Organizacja oszczędzania przez dzieci z klas „0” – III Wprowadzenie wszystkich nauczycieli  w zasady działalności SKO

grono pedagog.

 

Lucyna Kloza

 

XI Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru – wzięcie udziału w jubileuszowym marszu pamięci ofiar.

SSP nr 3

Elżbieta Stasiewicz

06.09

Ruch to zdrowie!!! Szkolna olimpijka – rozwijanie tężyzny fizycznej, dbanie o swoje zdrowie i dobry humor.

SSP nr 3

Nauczyciele W-fu i wychowawcy

 

„Sprzątanie Świata” wzięcie udziału w ogólnoświatowej akcji ekologicznej

SSP nr 3

Anna O.
Katarzyna D.

 

Europejski Dzień Języków – propagowanie nauki języków obcych, zachęcanie do poznawania ich specyfiki oraz zabawy językowe.

SSP nr 3

Aleksandra Kozłowska

Październik 2013

01.10

Rozpoczęcie akcji zbierania baterii –konkurs klasowy na ilość nazbieranych produktów.

SSP nr 3

Ania O

Kasia D

Cały rok

Koło „Biura karier” – uczestnicy uczą się wiedzy ekonomicznej i zasad inwestowania pieniędzy.

Szkoła

Elżbieta Stasiewicz

 

„Pola Nadziei" 2013/2014 Międzynarodowa i ogólnopolska akcja hospicyjna– praca na rzecz fundacji „Pomóż Im” prowadzącej Białostockie Hospicjum dla Dzieci

Świetlica

Joanna Warwińska

 

09.10

APEL - Październik miesiącem oszczędzania – zapoczątkowanie akcji i konkursu SKO w szkole prezentacją multimedialną, apelem i klasowym konkursem SKO na najciekawszą makietę mieszkańca SKO-landii.

Klasy

„0” - III

Lucyna K.

29.10

Rozstrzygnięcie konkursu klasowego na „Mieszkańca SKO – landii”

Klasy „0” – III

Lucyna Kloza

Cały miesiąc

Rejestrowanie nowych członków SKO – zakładanie kont bankowych – akcja promocyjna i przekazywanie informacji rodzicom.

 

Lucyna Kloza

Listopad 2013

 

 

 

 

Cały miesiąc

c.d. Rejestrowanie nowych członków SKO – zakładanie kont bankowych – akcja promocyjna i przekazywanie informacji rodzicom.

 

Lucyna Kloza

Cały miesiąc

Wizyty w oddziale PKO przez wybrane klasy, zapoznanie się z budynkiem oraz specyfiką pracy w banku. Wywiad z kasjerem lub innym pracownikiem banku.

Chętne klasy

Wychowawcy

20.11

Konkurs na dokończenie bajki SKO „Był pochmurny dzień…” – konkurs literacki, którego zwycięzcy wystąpią podczas wieczorku literackiego i przeczytają swoje prace pozostałym uczestnikom.

 

Klasy III

Sylwia Walentukiewicz

Iwona Tylman

Do 18.11

Eliminacje do ogólnopolskiego konkursu SKO „Oszczędzam na…” – konkurs plastyczny – wyłonienie prac przechodzących do etapu krajowego

 

Klasa III

Lucyna Kloza

Do 20.11

Wzięcie udziału w ogólnopolskim konkursie SKO „Oszczędzam na…” – konkurs plastyczny

Konkurs krajowy

Lucyna Kloza

Listopad - grudzień

Konkurs fotograficzny – „Malowane obiektywem kolory Białegostoku” – konkurs międzyszkolny zachęcający do innego spojrzenia na swoje miasto.

SSP nr 3

Ania O.

20.11

Zaproszenie na prelekcję „Nowe SKO” pań z oddziału PKO BP na zebrania klasowe oddziałów „0”

SSP nr 3

Lucyna Kloza

Adwent

Wzięcie udziału w akcji charytatywnej organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”

 

Klasy „0” - VI

Lucyna Kloza

Grudzień 2013

10 – 18.12

Klasowy konkurs plastyczny SKO – „Bombka SKO” – wykonanie bombki w 3D dowolną techniką – praca indywidualna.

Klasy

„0” – III

Wychowawcy

grudzień

 

 

 

13.12

Pieczenie ciasteczek na Jarmark Bożonarodzeniowy i Charytatywny koncert „Wigilia to marzenie dzieci”, wykonywanie ozdób świątecznych.

Klasy III

Nauczyciele świetlicowi

11 – 21.

12

Jarmark Bożonarodzeniowy – sprzedaż wykonanych przez dzieci ozdób choinkowych i kart - przekazanie dochodu na cel charytatywny.

SSP nr 3

Chętni wychowawcy

16.12

Charytatywny koncert „Wigilia to marzenie dzieci” na rzecz podopiecznych Domu Dziecka nr 2 w Białymstoku w współpracy z Chórem UwB i Komendą Hufca ZHP w Białymstoku.

Świetlica

Lucyna K. Asia W.

Grudzień

Koncert charytatywny SSP nr 3 BTO w Białymstoku na rzecz wybranej osoby potrzebującej

Szkoła

K. Dobrecko i A. Chudoń

Grudzień

Wigilie klasowe połączone z jasełkami oraz poczęstunkiem dla rodziców.

Klasy „0” - III

Wychowawcy klas

21.12

Jasełka Bożonarodzeniowe przygotowane przez uczniów.

 

 

Grudzień – styczeń

Konkurs międzyszkolny „I ty możesz zostać Andersenem…” dzieci mają za zadanie napisać baśń o dowolnej tematyce. Wybrane baśnie umieszczone zostaną w kolejnym już zbiorku wydawanym przez szkołę.

 

Klasy III

Dorota Tomczak i Lucyna Kloza

Styczeń 2014

10.01

„Omnibus” – o tym jak rozmnażać swoje pieniążki oraz o wielu innych rzeczach. Konkurs przeprowadzony dla uczniów klas I – III

 

Klasy I – III

Lucyna Kloza

 

Ferie zimowe 19.01-03.02

Konkurs literacki – „Sko-wanka rymowanka” – konkurs na ciekawe i zabawne wiersze zawierające treści związane z pieniędzmi i zachęcające do oszczędzania. Najciekawsze wiersze zostaną wydane w formie ilustrowanego tomika, który zwycięzcy otrzymają w prezencie.

 

Klasy II

Wychowawcy

Luty 2013

11.02

Konkurs – Fantazyjna portmonetka – zaprojektowanie i własnoręczne wykonanie portfela na pieniążki.

 

Klasy I 

Wychowawcy

10 – 20.02

Konkurs literacki na napisanie opowiadania dotyczącego pieniędzy i oszczędzania.

Klasy III

Wychowawcy

21.02

Słuchowisko radiowe – każda klasa bierze udział w wysłuchaniu wybranej przez siebie audycji radiowej z serii „Jedynka i SKO”.

Rozmowy na temat poruszanego tematu.

 

 Klasy „0” - III

Wychowawcy

Marzec 2013

Do 15.03

Przygotowanie i eliminacje klasowe do konkursu „Pojęcia bankowe” cz. I

Klas III

Wychowawcy klas

18.03

Konkurs „Pojęcia bankowe” – konkurs przedstawicieli klas dotyczący różnych pojęć i zadań towarzyszących ludziom podczas wizyt w bankach oraz wiedzy ogólnej. Cz. II

Laureaci I etapu konkursu

Lucyna Kloza

21.03

Działania na rzecz środowiska naturalnego – sprzątanie terenów Białegostoku oraz sadzenie roślin

SSP nr 3

Wychowawcy

18-24. 03

„Ekologiczny tydzień”- działania na rzecz środowiska naturalnego - Dzieci w domach starają się oszczędzać w różny możliwy sposób zarówno pieniążki, jaki i inne możliwe rzeczy: światło, gaz, prąd, wodę, jedzenie itp. Dokumentują swą działalność w przygotowanym przez siebie dzienniku.

Klasy III w domu i w szkole

Dzieci – uczniowie klas III

29.03

Konkurs plastyczno „Wesoła moneta” praca dowolna – może być to rysunek lub praca w trójwymiarze.

„0”

Wychowawy

 

Marzec

„Pisanki, kraszanki, wyrywani” – międzyszkolny konkurs plastyczny dla klas I - III

SSP nr 3

 

 

Przygotowanie do Jarmarku Wielkanocnego – tworzenie ozdób i kart świątecznych.

SSP nr 3

Wychowawcy

Kwiecień 2013

 

Jarmark Wielkanocny – sprzedaż wykonanych przez dzieci ozdób i kart świątecznych - przekazanie dochodu na cel charytatywny.

SSP nr 3

Świetlica

17.04

Zakończenie konkursu „Dziś oszczędzam w SKO – jutro w PKO” – podsumowanie dotychczasowych wpłat i przedsięwzięć.

Szkoła

Lucyna Kloza

23.04

Apel końcowy – podsumowujący SKO – wyłonienie zwycięzców i rozdanie nagród. Rozstrzygnięcie Konkursu na najwięcej i najsystematyczniej oszczędzającego ucznia w klasie i szkole.

Podziękowanie nauczycielom i opiekunom.

Szkoła

Lucyna Kloza

Do 25.04

Wykonanie kroniki SKO w formie papierowej oraz elektronicznej. Napisanie sprawozdania i przesłanie wszystkiego do oddziału PKO w Białymstoku.

 

Lucyna Kloza – szkolny opiekun SKO