Czy Twoje dziecko na pewno dobrze słyszy?

Niemowlęta uczą się mówić podczas pierwszego roku życia, słuchając wymawianych do nich słów. Jeśli dziecko ma problemy ze słuchem, może:
- nie wykształcić normalnej mowy!!!
- nie wykształcić sprawności językowej!!!

BARDZO WAŻNE JEST STWIERDZENIE UTRATY SŁUCHU!

W pierwszych dwóch latach życia dziecka nauka słyszenia i mówienia jest procesem naturalnym, wykrycie wtedy wady słuchu i rozpoczęcie rehabilitacji daje szansę nauki mowy.

Istnieją powody do niepokoju, jeżeli dziecko:

(0-1r. ż)
- nie podrywa się i nie skacze np. na dźwięk dzwonka do drzwi lub telefonu, czy też na dźwięk szczekania psa;
- jest bardzo spokojne nawet, gdy w pobliżu ktoś hałasuje;
- nie przestaje ssać, poruszać się, płakać, gdy usłyszy nowy dźwięk;
- nie spogląda na osobę mówiącą do niego lub wołającą

(1-2 lat)
- nie reaguje na swoje imię;
- nie rozumie prostych poleceń;
- nie wskazuje przedmiotów , których nazwy się podaje;
- nie wypowiada dwuwyrazowych zdań

(2-5 lat)
- nie można zrozumieć wypowiadanych przez niego słów
- nie powtarza słyszanych zdań
- nie odpowiada na proste pytania
- sprawia wrażenie, że jest nieobecne
- nie bawi się z innymi dziećmi
- jest rozkojarzone
- nie umie powiedzieć co mu dolega
- nie jest w stanie podtrzymać prostej rozmowy
- nie rozmawia z innymi dziećmi