Etapy rozwoju mowy

PAMIĘTAJMY!

Przebieg poszczególnych etapów rozwoju mowy jest indywidualny, ale opóźnienie większe niż rok powinno skłonić do udania się do specjalisty.

 

WIEK DZIECKA

CO POWINNO WYMAWIAĆ

do 1 r. życia

· Krzyk, wokalizacja samogłosek a, o, e, u, y

· Wydaje pierwsze (nieświadome) dźwięki (głużenie)

· Świadome naśladowanie dźwięków , sylab (ok. 6-7 miesiąca ż. – gaworzenie)

1-2 r. życia

· Wymawia: p, b, m, n, t, d, k, ń, ś, ć

· Wypowiada pierwsze słowa (np.: mama, tata, da, baba)

3 r. życia

· Wymawia:p, pi, b, bi, m, mi, f, fi, w, wi, ń, ź, ć, dź, , j, ki, gi, k, g, h, t, d, n, l

· Zastępuje sz, ż, cz,dż przez: ś, ź, ć, dź

(np. ziupa, siafa, ciapka, jowej, lyba)

4 lata

· Wymawia dodatkowo: s, z, c, dz, którymi dziecko zastępuje nadal zbyt trudne: sz, ż, cz, dż (np.: safa, capka, zaba - jest to seplenienie fizjologiczne)

· Może pojawić się r lub będzie zastępowane przez l (np.: lowel)

5 lat

[Ok.70% 5-latków ma wymowę zupełnie zrozumiałą]

· W izolacji prawidłowo wymawia sz, ż, cz,dż, ale w mowie spontanicznej nadal może zastępować je głoskami:s, z, c, dz

[Ok. 70% 5-latków ma wymowę zupełnie zrozumiałą]

6-7 lat

[Ok.80% 5-latków ma prawidłową wymowę]

· Wymowa powinna być zupełnie zrozumiała, trudności mogą sprawiać wyrazy nowe o skomplikowanej strukturze fonetycznej (np. kaloryfer, kolorowy)