Kadra

 

Dyrektor szkoły: Pani Bożena Niechoda
Wicedyrektor szkoły
Historia i WOS:
Pani Elżbieta Stasiewicz

Sekretarz szkoły: Pani Mieczysława Mickiewicz

 

Pedagog szkolny: Pani Justyna Wyszyńska

 
Świetlica, chór szkolny, nauczyciel muzyki: Pani Anna Romaniuk

 

Logopeda: Pani Renata Herman

 

Nauczanie zintegrowane: Pani Iwona Tylman


Nauczanie zintegrowane: Pani Kasia Oskaldowicz

 
Nauczanie zintegrowane: Pani Agnieszka Zarachowicz


Nauczanie zintegrowane: Pani Anna Iwaniuk

Nauczanie zintegrowane: Pani Marzanna Karpińska


Nauczanie zintegrowane: Pani Lucyna Kloza   

Nauczanie zintegrowane: Pani Sylwia Walentukiewicz


 

Język polski: Pani Magdalena Gierasimiuk

 

Język polski i Trener Odysei Umysłu: Pani Edyta Makulska

 Historia, WOS, świetlica: Pan Sergiusz Gołembiewski
Matematyka: Pani Ewa Zielińska


Matematyka: Pani Beata Dojlida


Biologia i geografia: Pani Anna Owsieniuk

 

Informatyka, biologia: Pani Asia Bagińska


 

Chemia: Pani Agnieszka Drowanowska