Zespół Szkół Społecznych nr 3 Białostockiego Towarzystwa Oświatowego - ZWYCIĘZCA w kategorii Innowacje Społeczne

Zespół Szkół Społecznych nr 3 Białostockiego Towarzystwa Oświatowego - ZWYCIĘZCA w kategorii Innowacje Społeczne w rankingu Kuriera Porannego i rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.
W kategorii Innowacje społeczne Kapituła przyznała trzy równorzędne nagrody dla Zespołu Szkół Społecznych nr 3 Białostockiego Towarzystwa Oświatowego za realizację projektu pt. "Buduj i ucz", wyzwalającego kreatywność, logiczne myślenie i cierpliwość dzieci; Uniwersytetu w Białymstoku za realizację projektu Kreatywne Rozmowy o Nauce i Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej za działalność Biura Transferu Technologii oraz Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii.