Historia Niemiec: Drezno i Lipsk

Po pobycie w Niemczech postanowiliśmy uczniów gimnazjum zapoznać z elementami historii Niemiec, Niekiedy się przeplata ona z historią Polski, czasem z niej czerpie, jak również łączy w bólu i cierpieniu. Dwa ważne wydarzenia historyczne: pokojowe marsze w Lipsku, które doprowadziły do upadku muru berlińskiego https://www.youtube.com/watch?v=MM2qq5J5A1s oraz bombardowanie Drezna https://www.youtube.com/watch?v=yGcO6zZ4MRM były tematem konwersacji.