"Creating Tomorrow's Schools Today" w Gerze

W dniach 6-12 maja miało miejsce ostatnie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu "Creating Tomorrow's Schools Today" w Gerze, w Niemczech. Delegację z naszej szkoły reprezentowały Pani Dyrektor Bożena Niechoda, Pani Lucyna Kloza i Pani Joanna Cudowska-Kolendo. Goście z Hiszpanii, Francji, Włoch, Walii i Polski brali czynny udział w lekcjach, jak również w Europejskim Dniu, prowadząc zajęcia podczas eurofestiwalu o własnych państwach. Z tej również okazji odwiedziliśmy Europejskie Centrum w Erfurt. Gościła nas szkoła podstawowa Erich Kästner, ale poznaliśmy również funkcjonowanie szkoły średniej, a także złożyliśmy wizytę w przedszkolu. Jesteśmy zachwyceni niemieckimi rozwiązaniami, gościnnością, pracowitością i porządkiem.