Zespół Szkół Społecznych nr 3 Białostockiego Towarzystwa Oświatowego rozpoczął realizację projektu w ramach programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej – współpraca szkół, na które otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Bardzo cieszymy się z otrzymanego wyróżnienia, tym bardziej że z 1200 ubiegających się szkół, tylko 211 otrzymało dofinansowanie, w tym 6 z województwa podlaskiego. Nasze działania zostały docenione przez Prezydenta Miasta Białegostoku pana Tadeusza Truskolaskiego, który objął nasz projekt honorowym patronatem.

Czas realizacji:
01.09.2014 – 31.08.2017

Partnerzy:
•    Hiszpania – Salamanca
Colegio Santísima
•    Wielka Brytania – Swansea
Ynystawe Primary School
•    Niemcy – Gera
Erich Kästner Grundschule
•    Włochy– Saronno
Istituto Comprensivo Statale Ignoto Militi
•    Francja - Clermont-Ferrand
OGEC Sainte Therese Les Cordeliers

Koordynator projektu:
Hiszpania – Salamanca
Colegio Santísima

Cele projektu:
•    Stosowanie innowacyjnych metod w nauczaniu języka angielskiego (a także pozostałych bloków edukacyjnych nauczania wczesnoszkolnego) z wykorzystaniem zabawek Lego, Playmobil, Scheleich.
•    Kształtowanie pozytywnych postaw wobec kreatywności oraz wzmacnianie motywacji do twórczego myślenia i działania - łączenie zabawy z kreatywną nauką.
•    Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach szkolnych uczniów poprzez umożliwienie dostępu do wysokiej jakości działań edukacyjnych.
•    Doskonalenie jakości i efektywności procesu nauczania-uczenia się.
•    Rozwijanie w uczniach pasji poznawania świata.
•    Zwiększenie możliwości profesjonalnego rozwoju nauczycieli.

Rezultaty projektu:
•    Utworzenie Centrum Nauki i Zabawy (Learning and Playing Center) – pracowni wyposażonej w zabawki Playmobil, Lego i Schleich, które będą wykorzystane do nauki języka angielskiego a także w pozostałych blokach programowych  kształcenia zintegrowanego
•    Planowane otwarcie Centrum Nauki i Zabawy w naszej szkole - luty/marzec 2015.
•    Założenie bloga The European Teacher’s Toolkit, na którym systematycznie zamieszczane będą scenariusze lekcyjne, innowacyjne materiały i narzędzia dydaktyczne opracowane przez nauczycieli szkół partnerskich w trakcie realizacji projektu.

Zapraszamy do odwiedzania bloga projektu:
http://creatingtomorrowschoolstoday.blogspot.com.es/

W trakcie realizacji projektu przewidzianych jest 6 międzynarodowych spotkań projektowych podczas których nauczyciele omawiać będą wspólnie wypracowane i sprawdzone w praktyce nowatorskie podejście do metod edukacyjnych w tym stosowanie dobrych praktyk i sposoby doskonalenia procesu nauczania-uczenia się.

Nasza szkoła będzie gospodarzem spotkania w maju 2016. Już w styczniu 2015 trzech nauczycieli z naszej szkoły wyjeżdża na pierwsze spotkanie projektowe do Hiszpanii.