Druki do pobrania

Kliknij w ikonkę obok nazwy dokumentu aby pobrać właściwą wersję pliku.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ SPOŁECZNYCH NR 3 BTO W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM EPIDEMII KORONAWIRUSA COVID-19 - (tutaj)

- DEKLARACJA NA SZCZEPIENIE -TUTAJ 

 

1. Podanie o przyjęcie do szkoły (tutaj)

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez szkołę (tutaj)

3. Regulamin obiadów (tutaj)

4. Oświadczenie o miejscu zameldowania dziecka (tutaj)

5. Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w imprezie poza terenem szkoły (tutaj)

6. Karta informująca o wyjściu dziecka na zajęcia dodatkowe organizowane poza szkołą (tutaj)

7. Karta zgłoszenia do świetlicy (tutaj)

8. Zgoda na udział w zajęciach nauki pływania (tutaj)

9. Oferta zajęć pozalekcyjnych

10. Warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (warunki dostępne TUTAJ oraz zakres świadczenia)

11. Zgoda na samodzielny powrót dziecka ze szkoły (tutaj)

12. Karta informacyjna o przyszłym uczniu klasy 0 (tutaj)

13. Polityka prywatności - RODO (tutaj)

14. Procedura uzyskania karty rowerowej (tutaj) - karta zaliczeń (tutaj)

15. Wniosek o zorganizowanie opieki/zajęć zdalnych na terenie placówki (tutaj - PDF)

16. Wniosek o nauczanie zdalne (tutaj - PDF)

17. Deklaracja BTO - (tutaj)

18. Oświadczenie w sprawie lekcji religii - (tutaj)

 

 

Prosimy o kontakt w przypadku problemów z pobieraniem.