Uczymy się o ruchu drogowym

Spotkanie z pracownikiem WORDU i omówienie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Niech każdy stanie przed skrzyżowaniem
palą się światła - popatrzmy na nie.
Światło zielone jak małe listki
na drugą stronę zaprasza wszystkich.
A światło żółte jak liść jesieni
ostrzega spiesz się bo ruch się zmieni.
Światło czerwone jak mak, jak ogień
wszystkim przechodniom zamyka drogę.