Teatrzyk kukiełkowy 0c

Teatrzyk kukiełkowy to wspaniała forma autokreacji. Zabawy teatralne wywierają duży wpływ na kształtowanie charakteru i osobowości dzieci, wyostrzają zmysł obserwacji oraz rozładowują nagromadzone emocje.Uczniowie wynoszą z takich zabaw duże korzyści, nie posługują się bowiem gotowym tekstem, ale mówią własnymi słowami, improwizują. Dzięki temu uczą się poprawnego i jasnego wyrażania myśli, zwiększają zasób słownictwa, próbując dobierać słowa w danej sytuacji najodpowiedniejsze. Inscenizacja rozwija dziecięcą spostrzegawczość, wyrabia umiejętność wypowiadania się z zastosowaniem zmiany siły, tonu głosu, tempa, pauz. Kształtuje się prawidłowa emisja głosu i dykcja.