Przypomnienie zasad ruchu drogowego

Wychowanie i kształcenie w zakresie wychowania komunikacyjnego jest zadaniem bardzo ważnym. Dzieci stanowią bowiem grupę uczestników ruchu drogowego nie mającą jeszcze tyle doświadczenia co dorośli, uczniowi zwłaszcza młodsi bywają nieostrożni, nie skupiają uwagi, są mniej spostrzegawczy i nie potrafią jeszcze analizować sytuacji, nie dostrzegają skutków swoich zachowań. Szybki rozwój motoryzacji powoduje, że nie da się uchronić dzieci od kontaktu z tym światem, nauczmy je więc rozpoznawać zagrożenia jakie mogą się przydarzyć w czasie korzystania z dróg i pokażmy właściwe metody postępowania, aby umiały ich unikać.