"Kangurzątko" - konkurs matematyczny

24 maja odbył się w naszej szkole konkurs matematyczny "Kangurzątko" dla dzieci z klas 0. Celem konkursu było m.in.: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych dzieci oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania wiedzy w zadaniach praktycznych.
I miejsce zdobyli: Adam Poświątny i Jakub Żuraw.
II miejce - Jan Tomasz Czyżyński, Adam Stankiewicz, Paweł Antoni Malinowski.
III miejsce - Michał Gierałtowski , Pola Hryniewicka, Mateusz Zabielski.
Wszystkim serdecznie gratulujemy. Wręczenie dyplomów i nagród dla wszystkich uczestników odbędzie się 28 maja o godz.10.00 w Społecznej Szkole Podstawowej nr 3 BTO.