Abecadło z pieca spadło...

 O ziemię się hukło. Rozsypało się po kątach...