Innowacja pedagogiczna „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”

Ogólnopolski projekt dla klas I- III

W klasie Ib od 02 września 2019 r. do 18 września 2020 r. prowadzona była innowacja pedagogiczna. Klasa przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego wspierającego rozwój czytelnictwa „CZYTAM Z KLASĄ -  Lekturki spod chmurki". Innowację wprowadzono, aby zainspirować pierwszoklasistów do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną. Dzieci poznały trzy utwory literackie i na ich bazie wykonały szereg zadań, aby zaliczyć trzy moduły projektu. Zadania były bardzo ciekawe. Uczniowie bardzo zaangażowali się w realizację projektu, a czytanie książek potraktowali jako wspaniałą przygodę, dającą wiele uśmiechów i frajdy. Ewaluacja innowacji wykazała większe zainteresowanie dzieci literaturą, wzrost aktywności czytelniczej, rozwinięcie zdolności aktywnego słuchania, udoskonalenie czytania ze zrozumieniem, jak też zintegrowanie zespołu klasowego.
W klasie II planujemy kontynuację innowacji.Do projektu postanowiły się włączyć kolejne kasy.:)