Kim jest święty?

\Święty to ten, kto zawsze stara się iść za wolą Bożą i postępować według Jego przykazań. Na ostatnich zajęciach uczniowie klasy V mieli możliwość poznania życia kilku świętych. Nie tylko mieli za zadanie przedstawić daną postać kolegom i koleżankom, ale także wymyślić i  narysować herb, który przedstawiałby wartości lub wydarzenia ważne w życiu danego świętego. Ciekawe, czy poznacie, o jakich świętych chodziło?