Uroczyste ślubowanie klas I

W naszej szkole, w obecności dyrekcji, nauczycieli, rodziców oraz zaproszonych gości nastąpiło dziś pasowanie na ucznia. Odświętnie ubrani pierwszoklasiści tuż po ślubowaniu zaprezentowali program artystyczny, w tym przepięknie odtańczyli poloneza, który został nagrodzony przez widownię gromkimi brawami. Następnie uczniowie wraz z rodzicami spotkali się z wychowawcami w salach lekcyjnych. Podsumowaniem uroczystości było wręczenie dzieciom pamiątkowych dyplomów :)