Seminarium kontaktowe z e-twinning

Uczymy się obsługiwać platformę TwinsSpace

W dniach 18-20.05.2018 w przepięknym zespole Klasztoru Kamedułów w Wigrach odbywały się szkolenia i krajowe seminarium kontaktowe pt."Dziedzictwo kulturowe w projektach eTwinning" .