Projekt regionalny "Na Podlasiu różnimy się pięknie"

W ramach projektu regionalnego „Na Podlasiu różnimy się pięknie” uczniowie klas IV-VI wybrali się na wycieczkę szlakiem religii Podlasia. Do zwiedzenia mieliśmy kilka miejscowości, w których poznawaliśmy różnorodność religijną i kulturową naszego regionu.  W Krynkach mieliśmy możliwość zwiedzić kościół pw. św. Anny, a także porozmawiać z ks. proboszczem, który przedstawił nam historię tej parafii. Zwiedzaliśmy także cerkiew prawosławną znajdującą się w tej miejscowości i z zainteresowaniem słuchaliśmy batiuszki, który pracuje w tej parafii od 37 lat. Nie tylko pokazał on nam świątynię i wyjaśnił, które miejsca i ikony mają dla osób modlących się w cerkwi największe znaczenie, ale także pomodlił się znaną wszystkim modlitwą „Ojcze nasz”, tyle że  w języku cerkiewno-słowiańskim co uświadomiło nam, że jesteśmy bardzo podobni zwracając się do Boga, choć czynimy to używając zupełnie innych słów. Następnie pani przewodnik oprowadziła nas po Krynkach pokazując, niestety jedynie z zewnątrz, kilka synagog żydowskich lub jak w przypadku Wielkiej synagogi jedynie jej ruiny. Świątynie te od wielu lat nie służą już jako miejsca modlitwy, choć piękny wygląd niektórych z nich zachował się do dziś. W Kruszynianach zwiedziliśmy meczet i cmentarz muzułmański. Pan, który jest opiekunem meczetu, opowiedział nam historię muzułmanów w Polsce i na tym terenie. Okazuje się, że niektóre zwyczaje związane z tą religią są interesujące, choć bardzo różne do naszych. Na koniec udaliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie, gdzie nie tylko zwiedziliśmy niewielki kościół i posłuchaliśmy jego historii, ale także udaliśmy się do cudownego źródełka, z którego każdy mógł zaczerpnąć wody i prosić o uzdrowienie. Na koniec wyjazdu mogliśmy poszaleć na placu zabaw lub boisku oraz zjeść pyszne kiełbaski pieczone na ognisku.