Odwiedziny w białostockim sądzie rejonowym

W piątek, 3 listopada uczniowie klasy IIIB gimnazjum wraz z wychowawczynią, Elżbietą Stasiewicz odwiedzili białostocki sąd rejonowy. Podczas kilkugodzinnych zajęć, wzięli  udział m.in. w rozprawie karnej, po której mogli wcielić się w rolę sędziego, prokuratora, adwokata, oskarżonego i świadka.
Uczniowie spotkali się z kuratorem ds. rodzinnych i nieletnich, a także kuratorem dla dorosłych, uczestniczyli w prelekcji edukacyjnej dotyczącej roli wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Spotkanie z sędzią Panem Andrzejem Gołaszewskim, zastępcą przewodniczącego III Wydziału Karnego na sali sądowej wywarło na młodzieży ogromne wrażenie i przyczyniło się to do poznania zasad organizacji i funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości, specyfiki procesu karnego, praw ofiar przestępstw oraz obowiązków świadka.