Sprawozdanie z Tygodnia Edukacji Globalnej

W dniach 20.11 – 24.11.2017 r. w naszej szkole realizowalny był projekt edukacyjny „Tydzień Edukacji Globalnej – Cele zrównoważonego rozwoju.

Przyszłość świata zależy od nas!!!”.

Miał on na celu zwrócenie uwagi młodym ludziom na globalne wyzwania i poszukiwanie rozwiązań, które mogą doprowadzić do ich przezwyciężenia, uświadomienie uczniom, że ich działania mają wpływ na przyszłość świata, odbycie podróży po świecie innych kultur. Podjęte zostały następujące działania:

  • uczniowie klasy IV – VII  pod kierunkiem wychowawców i nauczycieli przedmiotowców wzięli udział w grze dydaktyczno-wychowawczej poświęconej globalnym wyzwaniom ( stanowiska obsługiwali uczniowie gimnazjum )
  • uczniowie klasy IV uczestniczyli w lekcji „ Migracje i uchodźcy. Hadiża i Kurman w naszej klasie|” (scenariusz ORE)
  •  uczniowie klas 0 – III spotkali się z wolontariuszami i  pod kierunkiem wychowawców na dużych arkuszach szarego papieru rysowali  drzewo życzeń, na którym zapisali życzenia  dzieci z krajów trzeciego świata.

     Na podstawie przeprowadzonych wywiadów z nauczycielami i uczniami okazało się, że projekt  bardzo się spodobał. Cele, jakie zostały założone, udało się nam w pełni zrealizować.

W dniach 22-24 listopada 2017r. odbyły się spotkania uczniów klas 0-III z  wolontariuszami – państwem Anną i Pawłem Romaniukami. Tematem prelekcji była kultura i życie mieszkańców - głównie dzieci - min. z Nepalu, Rwandy, Azerbejdżanu.  Spotkania były wzbogacone niezwykle ciekawymi slajdami oraz filmami. Uczniowie klas 0 - III z ogromnym zainteresowaniem słuchali o zwyczajach i  codziennym życiu swoich rówieśników z dalekich zakątków świata. Zadawali wiele pytań. Niewątpliwie to, co zobaczyli i usłyszeli, na długo pozostanie w ich pamięci. Podsumowaniem spotkań było wykonanie przez dzieci Drzew Marzeń, które zostały zaprezentowane pozostałym uczniom w  holu szkoły.

We wtorek 21 listopada 2017r. uczniowie klas IV-VII uczestniczyli w grze dydaktyczno-wychowawczej  „Poskramiacze Globalnych Wyzwań 21”. Zmagania sześcioosobowych zespołów trwały 2 godziny lekcyjne i toczyły się na sześciu stanowiskach obsługiwanych przez ich starszych kolegów z gimnazjum. Gra rozpoczęła się w punkcie startowym, gdzie uczniowie zostali przywitani oraz zapoznani z celami  i regulaminem  gry. Otrzymali tam także kartę do gry. Za wykonanie zadań na poszczególnych stanowiskach dostawali litery, które utworzyły hasło końcowe - Globalnie Odpowiedzialni . W czasie trwania gry próbowali odpowiedzieć na pytanie „ Dlaczego szkoła jest nam potrzebna?”, grając w specjalną wersję gry kółko – krzyżyk, zastanawiali się nad ilością wody pitnej przypadającej dziennie na jednego mieszkańca  w wybranych krajach, układali w odpowiedniej kolejności elementy łańcucha powiązań między nadmiernym zużyciem wody a zmianami klimatycznymi. Zetknęli się także z zagadnieniem odpowiedzialnej konsumpcji. Było to spotkanie z Panią ekspedientką, podczas którego podawali  przykłady konkretnych  działań świadczących o świadomej konsumpcji (po jednym przykładzie w trzech wybranych sferach, np.  kuchnia, szafa, łazienka). Problem uchodźctwa podjęli, grając w szczególną wersję gry memory. Największym zainteresowaniem graczy cieszyło się jednak stanowisko 5, czyli Etyczna moda.  Na kawałkach jeansów pociętych w odpowiednich proporcjach ( 50-25- 11-13-1 % ) uczniowie układali etykiety z napisami sprzedaż, reklama, transport, tkanina, płace pracowników. Dzięki temu dowiedzieli się do kogo i jaka część zysku ze sprzedaży danego produktu trafia. Zastanawiali się też nad działaniami, które mogłyby poprawić tę sytuację. Na ostatnim stanowisku spotkali się z Ziemianinem, któremu pomagali rozwiązać problemy. Dotyczyły one wycinania lasów tropikalnych, wyczerpywania się surowców mineralnych oraz produkcji przez ludzi olbrzymich ilości śmieci. Po dotarciu w wyznaczonym czasie do punktu końcowego oddali swoje karty z hasłem końcowym i dokonali ewaluacji gry, wrzucając uśmiechnięte lub smutne minki do dwóch koszy. Uśmiechnięte buźki zdecydowanie wygrały. Poza tym zainteresowanie i zaangażowanie uczestników gry mówiły same za siebie. Niewątpliwie realizacja zadań na poszczególnych stanowiskach pogłębiła wiedzę uczestników gry na temat zagadnień popularyzowanych przez edukację globalną.

W związku z dwujęzycznością realizowaną w naszej szkole w grę dydaktyczno-wychowawczą wpleciono słownictwo angielskie. Były to: nazwa gry i poszczególnych stanowisk. Podano również w tym języku hasło Tygodnia Edukacji Globalnej.