Drewniane inspiracje

Te zajęcia cieszą się dużą popularnością również świetlicy. Dzieci z klasy Ib i II nie mogą się doczekać uczestnictwa w nich. Żałują, że są tylko dla klas III. Gościnnie pan prowadzący pozwoli na odwiedziny od czasu do czasu pojedynczych osób, gdyż i tak frekwencja klas III jest duża na tych zajęciach.