Płatności

Obiady

Wpłaty za obiady należy dokonać w terminie podanym na naszej stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły

na konto:

Bank Spółdzielczy Białystok nr rachunku  52 8060 0004 0081 1459 2000 0010

Na tablicy ogłoszeń pod koniec każdego miesiąca będą wywieszone  kwoty do zapłaty. Indywidualne rozliczenia obiadów - dane w sekretariacie.

 

dane do przelewu:

Zakład Usług Cateringowych "Rodzinny"

15 - 449 Białystok ul. Proletariacka 11

konto 52 8060 0004 0081 1459 2000 0010

Czesne

Od 1 września 2016r. uchwałą zarządu została zmieniona wysokość czesnego. Obecnie wynosi ono: 

520 zł - rata za jedno dziecko

po 500 zł = 1000 zł - rata w przypadku dwojga dzieci

Opłaty czesnego przy trójce i więcej rodzeństwa: Rodzice za pierwsze i drugie dziecko płacą po 500 zł za trzecie 50% głównej należności czyli 285 zł, zaś za czwarte dziecko 1 zł

Opłata za troje dzieci to: 500 zł x 2 + 285 zł = 1 285 zł

Należność za czworo dzieci to: 500 zł x 2 + 285 zł + 1 zł = 1 286 zł

 

Czesne roczne wpłacane jest w 12 ratach do 05 każdego miesiąca  na konto Białostockiego Towarzystwa Oświatowego:

nr konta 46 8060 0004 0080 3571 2000 0010