Płatności

Obiady

Wpłaty za obiady należy dokonać w terminie podanym na naszej stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły

Od września 2018r obiady będą dostarczane z Firmy Alinex - prowadzącej restauracje SEVILLA
Należności (oraz zaległości) prosimy wpłacać na konto:
Bank Spółdzielczy w Białymstoku nr 35 8060 0004 0081 0191 2000 0010

Na tablicy ogłoszeń pod koniec każdego miesiąca będą wywieszone  kwoty do zapłaty. Indywidualne rozliczenia obiadów - dane w sekretariacie.

Czesne

Zarząd Białostockiego Towarzystwa Oświatowego z uwagi na rosnące koszty utrzymania szkoły,
podjął w dniu 06.06.2018r. uchwałę w sprawie  podwyższenia czesnego. Czesne wzrośnie od 01.09.2018r.
o 30,00 zł  na każdą rodzinę. 

Czesne będzie wynosiło: 

550,00 zł –  za jedno dziecko (poprzednio 520,00zł)                                                       

1030,00zł – za dwoje dzieci (poprzednio 2x500,00zł)                                                         

1315,00zł – za troje dzieci ( poprzednio 2x500,00zł+285,00zł)

1316,00zł – za czworo dzieci i kolejne dziecko plus 1,00zł (poprzednio 1285,00zł +1,00zł)

Czesne roczne wpłacane jest w 12 ratach do 05 każdego miesiąca  na konto Białostockiego Towarzystwa Oświatowego:

nr konta 46 8060 0004 0080 3571 2000 0010