Statuetki IUS HUMANUM 2017

Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2016/17 pani dyrektor Bożena Niechoda w imieniu Rady Pedagogicznej wręczyła uczniom statuetki IUS HUMANUM (Człowiek prawy). Te szczególne nagrody mogą otrzymać uczniowie, których postawa może stanowić wzór do naśladowania dla innych, wyróżniają się szacunkiem wobec drugiego człowieka, wysoką kulturą osobistą, życzliwością wobec koleżanek i kolegów oraz chęcią niesienia pomocy innym.

Spośród uczniów szkoły podstawowej Rada Pedagogiczna uhonorowała: Zuzannę Łapińską z klasy VIa oraz Maksymiliana Maciejka ucznia klasy Vb.

W gimnazjum statuetkę otrzymali: Adrianna Tylman z klasy IIIa i  Piotr Jakubowicz z klasy IIIb.