Statuetki IUS HUMANUM 2014

Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2013/14 pani dyrektor Bożena Niechoda po razkolejny wręczyła naszym uczniom statuetki IUS HUMANUM (Człowiek prawy).

Nagrody te, przyznawane przez Radę Pedagogiczną, otrzymują uczniowie, których postawa może stanowić wzór do naśladowania dla innych, wyróżnia się szacunkiem wobec drugiego człowieka, wysoką kulturą osobistą, życzliwością wobec koleżanek i kolegów oraz chęcią niesienia pomocy innym.

W szkole podstawowej Rada Pedagogiczna uhonorowała Magdalenę Chlabicz z klasy VIA i Marcela Piotrowskiego z klasy VIB.

W gimnazjum statuetkę otrzymali: Patrycja Gaszczyk z klasy IIIG i Kamil Sokołowski z klasy IIG.