Statuetki IUS HUMANUM 2013

Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2012/13 pani dyrektor Bożena Niechoda po raz pierwszy wręczyła naszym uczniom statuetki IUS HUMANUM (Człowiek prawy). Te szczególne nagrody przyznawane przez Radę Pedagogiczną otrzymali uczniowie, których postawa może stanowić wzór do naśladowania dla innych, wyróżnia się szacunkiem wobec drugiego człowieka, wysoką kulturą osobistą, życzliwością wobec koleżanek i kolegów oraz chęcią niesienia pomocy innym.

Spośród uczniów szkoły podstawowej Rada Pedagogiczna uhonorowała Julię Zarachowicz i Michała Salnika z klasy VI.

W gimnazjum statuetkę otrzymali: Agata Wilczko z klasy IIIG i Kacper Szubzda z klasy IIG.