Skład Samorządu Uczniowskiego

Pod koniec września rozpoczęliśmy kampanię wyborczą do Samorządu Szkolnego. Zostały przeprowadzone wybory, w wyniku których Samorząd tworzą następujący uczniowie:

przewodniczący: Jan Trypuć kl. II AG

z-ca przewodniczącego: Jakub Starosta III BG

członkowie: Tymon Dubowski III AG, Dominik Chrakiewicz IV B ,

Kamila Niedzielska VI A , Franciszek Jackowski VII B