Realizacja projektu

Raport ewaluacyjny projektu "Innowacyjna szkoła - klucz do sukcesu"

Poniżej zamieszczony jest plik w formacie .pdf zawierający raport ze zrealizowanego projektu "Innowacyjna szkoła - klucz do sukcesu"

 

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU "INNOWACYJNA SZKOŁA - KLUCZ DO SUKCESU"