Opis projektu „Przedszkolak na 5”

 Projekt „Przedszkolak na 5” jest realizowany od 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r. z funduszy europejskich, z działania 3.1, z poddziałania 3.1.1.

Celem projektu jest:

  • Podniesienie poziomu edukacji przedszkolnej w obszarze kompetencji kluczowych w Społecznym Przedszkolu BTO.
  • Rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli przedszkola.

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

  1. Zajęcia rozwijające kompetencje naukowo-techniczne (zajęcia z programowania i robotyki).
  2. Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne (koła matematyczne prowadzone w podziale na grupy oparte na grach, zabawach oraz praktycznym aspekcie matematyki w życiu codziennym)
  3. Zajęcia rozwijające kompetencje językowe ( teatr po angielsku)
  4. Zajęcia rozwijające kreatywność u dzieci tzw. zajęcia kreatywne
  5. Szkolenie dla nauczycieli z zakresu metodyki uczenia dziecięcej matematyki według koncepcji prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej

Uczestnikami projektu są wszystkie dzieci i nauczyciele przedszkola.