'Mali obywatele małej Ojczyzny"

W roku szkolnym 2013/14 w naszej szkole realizowany jest projekt „Mali obywatele Małej Ojczyzny” - projekt edukacyjny, poszerzający  wiedzę na temat Podlasia i kształtujący tożsamość narodową – regionalną. Ma on na celu rozbudzenie w uczniach - mieszkańcach woj. podlaskiego - poczucia tożsamości regionalnej poprzez szereg działań związanych z poznaniem historii, kultury, tradycji Podlasia. Liczne i różnorodne działania podjęte w projekcie pozwolą na zdobycie szerokiej wiedzy nt. regionu, jego specyfiki i wyjątkowości. W ramach projektu planuje się zarówno warsztaty edukacyjne, jak i wycieczki poznawcze, konkurs fotograficzny, warsztaty rękodzielnicze, organizację regionalnego jarmarku, prezentacje nt. historii i przyrody regionu.
Zaproponowanie uczniom różnorodnych, ciekawych form edukacyjnych - warsztaty, wyjazdy, konkurs, organizacja jarmarku, wykonanie prezentacji - pozwoli na ich zaangażowanie, każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. Na edukację regionalną w szkołach przeznacza się pojedyncze jednostki lekcyjne, co stanowi podstawowy problem. Uczniowie nie mają możliwości dogłębnego poznania tematu. Projekt zapewni uczniom systematyczną i spójną edukację regionalną. Popularyzacja tradycji i kultury Małej Ojczyzny wpłynie na
pogłębienie postaw patriotycznych, kształtowanie tożsamości narodowej w aspekcie tożsamości regionalnej oraz budzenie szacunku wobec innych wspólnot.