"4 Seasons in @rt and Science"

Projekt eTwinning

Uczniowie klasy IIIa i IIIb  w bieżącym roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęli realizację projektu europejskiego eTwinning  „4 Seasons in @rt and Science”.
Projekt dotyczy obserwacji zmian jakie zachodzą w przyrodzie w czterech porach roku, odzwierciedleniu tych zmian w pracach plastycznych i kulturze naszego kraju i kraju szkół partnerskich.
Poprzez udział w projektach eTwinning uczeń ma możliwość:

  •  zwiększyć kompetencje językowe
  •  podnieść umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii
  •  pogłębić znajomości realiów krajów europejskich
  •  rozwinąć postawę akceptacji dla innych kultur
  •  zdobyć umiejętności planowania i odpowiedzialnego wykonywania   zadań

Projekt jest realizowany wspólnie ze szkołami z Chorwacji i Grecji.

Link do projektu: http://new-twinspace.etwinning.net
(Logowanie nie jest wymagane. Należy bezpośrednio przejść do zakładek Activities.)