Mierzenie długości

 Klasy drugie uczyły się na zajęciach CLIL jak korzystać z narzędzi pomiarowych. Uczniowie mierzyli swoje przybory szkolne używając niestandardowej miary (spinaczy do papieru, kostek matematycznych, klocków domina). Następnie korzystając z linijki i metra krawieckiego obliczali długość różnych części ciała. Na zakończenie drugoklasiści za pomocą koła pomiarowego mierzyli długość i szerokość swojej klasy i innych pomieszczeń w szkole.