O Arktyce i Antarktyce

Klasy drugie na zajęciach CLIL omawiały zwierzęta polarne. Uczniowie dowiedzieli się podstawowych informacji o Arktyce i Antarktyce, gdzie są położone i jaki panuje tam klimat. Poznali nazwy zwierząt występujących na obu obszarach i ich  sposoby przystosowania się do mroźnych warunków środowiska. Rozpoznawali zwierzęta polarne ukryte w zaspach śniegu i grupowali je zgodnie z miejscem ich występowania.