Content and Language Integrated Learning

CLIL to zintegrowana nauka języka i przedmiotu

 W praktyce oznacza to, że uczniowie równocześnie uczą się języka i przedmiotu poprzez konkretne tematy i zagadnienia. Język obcy stanowi tutaj integralny element nauczania tych przedmiotów. W naszej szkole nauczyciele wybranych przedmiotów będą prowadzić zajęcia z elementami języka obcego, tzn. w wersji miękkiej (soft CLIL) i nie będą to typowe zajęcia dwujęzyczne. Obok języka polskiego na zajęciach występował będzie język angielski. Wiedza zdobywana na przedmiotach prowadzonych metodą CLIL przyrastać będzie w ścisłej korelacji z tym językiem i również przez ten język.