Winter science fair experiments

W dniach 15-16 stycznia 2019 roku w naszej szkole odbył się Winter Science fair experiments w tym roku organizowany w ramach programu „Być jak Ignacy”. Głównym celem wydarzenia było promowanie działań edukacyjnych opartych na aktywnym doświadczaniu, obserwowaniu oraz kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki i rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata. W czasie naszej naukowej imprezy nasi podopieczni z klas O -IV szkoły podstawowej mogli poznać świat poprzez obserwację oraz samodzielnie wykonywać eksperymenty. Nasi młodzi naukowcy dowiedzieli się między innymi czym jest elektrostatyka, w jaki sposób cukier pomaga w tworzeniu baniek mydlanych, wykonywali doświadczenia z użyciem suchego lodu oraz programowali roboty tak aby powstała gwiazdka. Dziękujemy wszystkim uczniom zaangażowanym w organizację Science Fair.

Joanna Bagińska i Agnieszka Drowanowska