Zajęcia interdyscyplinarne z przyrody i edukacji wczesnoszkolnej z elementami języka angielskiego

26 marca 2019 roku w klasie 0a odbyły się zajęcia interdyscyplinarne łączące przyrodę z edukację wczesnoszkolną oraz wprowadzające elementy języka angielskiego. Głównym celem lekcji było poznanie etapów kiełkowania fasoli oraz rozwijanie u dzieci umiejętności samodzielnego wyciągania wniosków na podstawie obserwacji. Temat został przygotowany i przeprowadzony przez p. Annę Owsieniuk i p. Dorotę Tomczak. Kilka tygodni wcześniej dzieci z zerówki założyły w kąciku przyrodniczym hodowlę fasoli, prowadząc jednocześnie kartę obserwacji, dzięki czemu łatwiej było odtworzyć etapy kiełkowania fasoli. Podczas zajęć wykorzystano również filmy przyrodnicze. Uczniowie zapoznali się z nazwami organów roślinnych po polsku, a następnie poznały nazwy w języku angielskim. W trakcie zajęć nauczycielki wykorzystywały TIK, ucząc np. prawidłowej wymowy organów roślinnych po angielsku. Dzieci pracując w grupach używały lupy do obserwacji swojej własnej wyhodowanej fasoli, rozwiązywały zadania interaktywne związane z tematem, układały w odpowiedniej kolejności etapy rozwoju fasoli, dowiedziały się co jest niezbędne roślinom do życia. Na podsumowanie tematu każde dziecko losowało pytanie (fasolkę). Zajęcia zakończono baśnią o „Jasiu i magicznej fasoli”.