Obiady w naszej szkole

Obiady w czerwcu będą dostarczane z RESTAURACJI SAVILLA

 

 

 

Wpłaty za obiady czerwiec 2018 r.

kasy 0 i I -   13 obiadów  x 5,50zł = 71,50zł

klasy II-III  - 11 obiadów x 5,50zł = 60,50zł

klasy IV- IIIG - 10 obiadów x 5,50zł = 55,00zł

 

Wpłat  należy dokonać zgodnie z podpisanym regulaminem najpóźniej do 06.06.2018 r. na poniższe konto w Banku Spółdzielczym: nrnr 35 8060 0004 0081 0191 2000 0010 (prosimy w tytule przelewu podać jedynie: imię i nazwisko ucznia oraz klasę).

Prosimy również o pozostawienie deklaracji na obiady u wychowawców lub w sekretariacie szkoły.

Odpis lub niedopłatę za poprzedni miesiąc należy ustalić osobiście w sekretariacie lub telefonicznie
pod nr: 85 6543 642

dane do przelewu:

Bank Spółdzielczy nr 35 8060 0004 0081 0191 2000 0010

 

Regulamin wydawania obiadów (w formacie .pdf) do pobrania TUTAJ