Obiady w naszej szkole

Obiady są dostarczane z RESTAURACJI SAVILLA (Alinex)

 

 

 

 

 

Wpłat należy dokonać zgodnie z podpisanym regulaminem.

Odpis lub niedopłatę za poprzedni miesiąc należy ustalić osobiście w sekretariacie lub telefonicznie
pod nr: 85 6543 642

dane do przelewu:

Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Handlowe ,,ALINEX"nr  35 8060 0004 0081 0191 2000 0010

(prosimy w tytule przelewu podać jedynie: imię i nazwisko ucznia oraz klasę).

 

 

Wpłaty za obiady dla klasy kwiecień2021r. (przy obecności cały miesiąc) - do 12.04.2021

 

małe obiady –  126,00zł (18 x 7,00zł)

duże obiady –  144,00zł (18 x 8,00zł)

 

Regulamin obiadów (tutaj)