Obiady w naszej szkole

Od września 2013r. dostawcą obiadów jest Zakład Usługowo Cateringowych "Rodzinny".  

 

 

 

 

Wpłaty za obiady kwiecień 2018 r.

małe obiady - 99,00 zł (18 x 5,50 zł)

duże obiady - 126,00 zł (18 x 7,00 zł)

Wpłat  należy dokonać zgodnie z podpisanym regulaminem najpóźniej do 07.04.2018 r. na poniższe konto w Banku Spółdzielczym: nr 52 8060 0004 0081 1459 2000 0010 (prosimy w tytule przelewu podać jedynie: imię i nazwisko ucznia oraz klasę).

Prosimy również o pozostawienie deklaracji na obiady u wychowawców lub w sekretariacie szkoły.

Odpis lub niedopłatę za poprzedni miesiąc należy ustalić osobiście w sekretariacie lub telefonicznie pod nr: 85 6543 642.

 

dane do przelewu:

Zakład Usług Cateringowych "Rodzinny"

15 - 449 Białystok ul. Proletariacka 11

konto 52 8060 0004 0081 1459 2000 0010

 

Regulamin wydawania obiadów (w formacie .pdf) do pobrania TUTAJ