Odyseja Umysłu i nasi wspaniali uczniowie 2016

Odyseusze z Zespołu Szkół Społecznych nr 3 BTO odnieśli historyczny dla naszego regionu sukces podczas 25. jubileuszowej edycji Odysei Umysłu, Międzynarodowego konkursu twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych, czyli takich, które mają wiele rozwiązań. Siedmioosobowa drużyna z klas II gimnazjum zdobyła mistrzostwo Polski w swojej kategorii i uzyskała awans do Finałów Światowych, które odbędą się pod koniec maja w Stanach Zjednoczonych w stanie Iowa. To ważne wydarzenie dla Podlasia, gdyż po raz pierwszy drużyna z naszego regionu znalazła się w prestiżowym gronie Odyseuszy reprezentujących Polskę na Finałach Światowych.

Białostockie Towarzystwo Oświatowe na Finałach Ogólnopolskich w Gdyni 2 i 3 kwietnia reprezentowały cztery ekipy. Drużyna, która zdobyła tytuł Mistrzów Polski miała za zadaniestworzenie autorskiego przedstawienia, w którym jedna z  bajek Ezopa w dawnych czasach staje się „wiralem” i wirusowo ulega rozpowszechnieniu na dużą skalę na trzy sposoby: dźwiękowy, wizualny oraz wymyślony przez drużynę. Uczniowie wybrali bajkę „Lis i winogrona" i w trakcie czterech miesięcy intensywnej pracy samodzielnie zinterpretowali tekst, na jego podstawie napisali scenariusz, własnoręcznie stworzyli dekoracje i kostiumy. Co więcej, mogli korzystać jedynie z przedmiotów, których łączna wartość nie przekraczała 400 zł. Dlatego też ogromna część scenografii oraz kostiumów to rzeczy z odzysku albo wykonane z surowców wtórnych. W pracy nad rozwiązaniem problemu nie mogli korzystać z pomocy z zewnątrz – rodziców, trenerów. Wszystkie elementy 8-minutowego przedstawienia wykonali, współpracując w grupie, dzieląc się swoimi zdolnościami, sięgając po wiedzę z zakresu fizyki, chemii i wykorzystując ją w praktyce. Podczas konkursu w Gdyni zespół musiał również zmierzyć się z Problemem Spontanicznym – zadaniem niespodzianką, którego treść dostaje na kilka minut przed jego rozwiązaniem. Ta część konkursu wymaga nie tylko umiejętności pracy zespołowej pod presją czasu, ale także wykazania się twórczym, nieszablonowym podejściem do postawionego problemu słownego lub manualnego. 
Młodzi Podlasianie, którzy okazali się najlepsi wśród 522 odysejowych drużyn z całej Polski, zmierzą się pod koniec maja z reprezentacjami nie tylko z Europy, Stanów Zjednoczonych, Azji, ale również z egzotycznego Togo.
Ideę Odysei Umysłu, czyli współdziałania w grupie, podejmowania wyzwań, rozwiązywania problemów w sposób nieszablonowy, kreatywnego myślenia sprowadziła do Polski prof. Józefa Sołowiej, psycholog twórczości z Uniwersytetu Gdańskiego 25 lat temu. Z biegiem lat Odyseusze znad Wisły weszli do ścisłej czołówki światowej, zajmując trzecie miejsce, tuż za Amerykanami i Chińczykami.
Jesienią każdego roku publikowanych jest pięć problemów długoterminowych: techniczny, teatralno-techniczny, reinterpretacja klasyki, struktura z drewna balsa i teatralny. Drużyna wybiera jeden z nich, po czym samodzielnie projektuje, przygotowuje i udoskonala jego rozwiązanie. Po dokładnej analizie przekłada je na 8-minutową prezentację, którą przedstawia jury i publiczności.
Odyseja Umysłu to program, który łączy i uczy. Dzięki niemu uczniowie zawierają nowe znajomości, uczą się akceptacji dla inności, przekonują się również, że jeden problem może mieć nieskończoną ilość rozwiązań, które wymagają wykorzystania w praktyce wiedzy i wyobraźni, nauki i sztuki, rąk i umysłów.
Młodzi Podlasianie dzięki udziałowi w Odysei Umysłu nauczyli się marzyć o rzeczach niemożliwych. Teraz liczą na wsparcie mieszkańców regionu, który będą reprezentować w Stanach Zjednoczonych, w realizacji przygody życia.