Stypendia artystyczne 2020/21

Zarząd województwa przyznał na czwartkowym posiedzeniu (28.01) stypendia dla dzieci i dorosłych uzdolnionych artystycznie z województwa podlaskiego. Stypendia zostaną przeznaczone na rozwijanie ich twórczości. Łącznie na stypendia artystyczne zarząd przeznaczył 656 000 zł. Stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej otrzymało 150 dzieci. Komisja konkursowa przyznała każdemu uzdolnionemu dziecku, które znalazło się na liście laureatów, stypendium w wysokości 250 zł miesięcznie. Kandydatów zgłaszały szkoły podstawowe, gimnazjalne, średnie, artystyczne, stowarzyszenia, instytucje kultury.

W tym wyróżnionym gronie znalazło się 4 naszych uczniów: Chudziński Jakub, Chwieduk Stanisław, Stepaniuk Zofia, Zawistowska Pola