Talenty XXI w.

26.10.2018r.uczestniczyliśmy w seminarium podsumowującym V edycję projektu Białostockie Talenty XXI wieku. Celem projektu realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku było wspieranie utalentowanych uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi, technicznymi i informatycznymi oraz wzbogacenie ich kompetencji i umiejętności. Zajęcia były realizowane we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku, Politechniką Białostocką, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku i Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym.
Podczas seminarium mogliśmy wysłuchać ciekawych wykładów między innymi:
„Inteligencja, mądrość, twórczość – razem czy osobno w drodze do sukcesu” - prof. dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc i dr Beata Kunat, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białystoku.
„Jak wspierać i rozwijać talenty w środowisku VUKA”– Anna Brzosko, trener rozwoju osobistego, doradca i edukator.
„Jak przekuć talenty na kwalifikacje Zintegrowany System Kwalifikacji jako narzędzie ułatwiające zarządzanie kompetencjami” - Anna Fiedorczuk, Beata Sulima, doradcy regionalni ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
„Talenty XXI wieku” – wystąpienie Tadeusza Truskolaskiego – Prezydenta Miasta Białegostoku
Po zakończonych prelekcjach odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów i pamiątkowych medali uczniom biorącym udział w projekcie oraz podziękowań dyrektorom szkół i szkolnym koordynatorom ds. Projektu Talenty XXI wieku.