Budujemy kompetencje STEAM

Nasi uczniowie rozwijają umiejętności manualne i techniczne, budują kompetencje STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics - czyli nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka), uczą się także samodzielnego myślenia, podejmowania decyzji, pracy w grupie i dobrej organizacji 

#APE#akcesedukacja#legoeducation#First Lego League