V edycja międzyszkolnego konkursu "Przyroda w rebusach"

Sprawozdanie

z V edycji międzyszkolnego konkursupod hasłem

„ Przyroda w rebusach”.

Dnia 31 marca 2017 r. o godz. 1000odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w V edycji międzyszkolnego konkursu  „Przyroda  w rebusach” zorganizowanego  przez Społeczną Szkołę Podstawową nr 3 BTO w Białymstoku i Nadleśnictwo Dojlidy, a koordynowanego  przez Annę Marię Owsieniuk, Magdalenę Nowicką i Luizę Antowską.

W konkursie wzięło udział126 uczniów z 13 białostockich szkół podstawowych. Jury w składzie – p. Bożena Niechoda – Dyrektor ZSS nr 3 BTO w Białymstoku,p. Luiza Antowska -  pracownik Nadleśnictwa Dojlidy, oraz  p. Anna Maria Owsieniuk, p. Magdalena Nowicka,  p. Joanna Warwińska, p.  Agnieszka  Kierznowska – Rurarz  – nauczyciele  Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Białymstoku - postanowiło nagrodzić:

  • Kacpra Listowskiego (SP nr 50, klasa IV d), Piotra Grójca (SP nr 50, klasa IV e), Paulinę Perło (SSP nr 3, klasa IV a), Jakuba Hościło (SP nr 50, klasa IV d),  Annę Gierasimiuk (SP nr 44, klasa V c), Aleksandrę Mońko ( SP nr 3, klasa VI ), Aleksandrę Malesińską (Katolicka Szkoła Podstawowa  im. Ks. F. Blachnickiego  klasa V), Mikołaja Rode (SP nr 5, klasa V c), Aleksandrę Łapciuk ( SP nr 28, klasa VI c ), Michała Mironiuka (SP nr 28, klasa VI c)

i wyróżnić :

  • Agatę Sobczak (SSP nr 3, klasa IV a ), Szymona Łuczaka (SP nr 28, klasa VI c), Sandrę Kotlik (SP nr 50, klasa IV c ), Jakuba Gołdowskiego (SP nr 5, klasa IV d), Eryka Kajewskiego (SP nr 5, klasa VI d ), Dawida Kurzelewskiego (SP nr 28, klasa VI c), Pawła Czołpińskiego (SP nr 3, klasa VI a ), Milenę Janucik (SP nr 3, klasa VI ), Bartłomieja Kochańskiego (SP nr 50, klasa VI a), Marię Skórzecką (SSPnr 2, klasa V).

Honorowym patronatem objął nasz konkurs  Prezydent Miasta Białegostoku

Nagrody ufundowali:

  •  Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 BTO w Białymstoku
  • Nadleśnictwo Dojlidy

Konkurs miał na celu  uświadomienie uczniom szkół podstawowych, jak  w ciekawy sposób można przedstawić zagadnienia przyrodnicze (z zakresu biologii i geografii), a także  rozwijać wśród młodych ludzi umiejętność logicznego myślenia.

Zapraszamy do wzięcia udziału w VI edycji konkursu w kolejnym roku szkolnym.                                                                                  

Opracowały:

 Anna Maria Owsieniuk i  Magdalena Nowicka – Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 BTO w Białymstoku.