Anioły ze szkoły

Od połowy września w naszej szkole działa koło TOZRP "Anioły ze Szkoły". Główny cel koła to pogłębienie wiedzy oraz niesienie pomocy zwierzętom, jako istotom żywym, którym jesteśmy winni poszanowanie, ochronę i opiekę. Do tej pory przeprowadziliśmy zbiórkę kasztanów i żołędzi dla zwierząt z białostockiego ZOO. Czytaliśmy i wykonaliśmy rysunki do książki Toma Justyniarskiego "Psie troski". Rozpropagowaliśmy w szkole Światowy Tydzień Zwierząt wykonując gazetkę ścienną i zwierzęta z origami. Odbyła się też pogadanka na temat św. Franciszka -  patrona ekologów, zwierząt, miłośników przyrody.

Opiekę nad kołem sprawuje Anna Owsieniuk i Dorota Borsuk. Współpracują z nami: Aleksandra Kozłowska, Iwona Tylman, Agnieszka Chudoń, Agnieszka Zarachowicz, Jolanta Koc, Siarhei Halambouskis oraz wielu innych nauczycieli podejmujących na zajęciach tematykę szacunku do przyrody, zwierząt.