Hymn Społecznej Trójki

HYMN SPOŁECZNEJ TRÓJKI


1. Gdy co dzień rano wstaję,
pobudka siódma pięć,
do szkoły się udaję,
gdyż mam ogromną chęć.   x2

2. Bo nasza szkoła z klasą,
Społeczna Trójka to.
Odpowiedź tutaj znajdę:
"Kto? Kiedy? Gdzie? I co?"    x2

3. Uczymy się codziennie,
sumiennie, z chęcią, bo
ta wiedza nam się przyda -
nauka to nie zło.    x2

4. W tej szkole każdy uczeń
zrozumie życia sens,
tajniki świata pozna.
To wiedzy dobry kęs.    x2

5. Tu u nas każdy spędza
okrągłe dziesięć lat.
Na koniec śmiało powie,
że dobrze poznał świat.    x2

6. Nauczyciele nasi
prowadzą zajęć sto,
na kółka zapraszają.
Ta Trójka to jest to!    x2