Zajęcia artystyczne w gimnazjum

Zajęcia artystyczne w gimnazjum to nie tylko muzyka i śpiew ale także gra na instrumentach, taniec oraz zajęcia fotograficzne.