Podsumowanie projektu regionalnego "Na Podlasiu różnimy się pięknie"

Zakończenie projektu regionalnego "Na Podlasiu różnimy się pięknie"