Ozobotem przez Podlasie

W ramach realizacji projektu "Na Podlasiu różnimy się pięknie" zorganizowano przez uczniów pod opieką p. Joanny Bagińskiej zajęcia pokazowe dotyczące wykorzystania ozobotów w przestrzeni edukacyjnej. Dzieci na własnoręcznie wykonanych mapach zaprezentowały możliwości "wędrówki" robotem po zabytkowych miejscach na Podlasiu.